Blomsterprakt på slåtteräng

Gräsull, hårstarr, fågelstarr, dvärglummer och darrgräs. Brudborste, rödklint och ängsvädd. Knägräs, odontuvor, nässlor, aklejor och annat. Följ med oss till Bratomta äng i Rönnäs där Gunhild Liss Dalman visar och berättar om slåtterängens blomsterpakt. Söndag 10 juli. Samling vid Kulturhuset i Leksand kl. 10.00 eller vid Bratomta äng 10.30. Kontaktperson Kerstin Frånberg, 073-71 71 794. Välkomna!

Läs mer