Lövbrännor och skogsfruar på Draggberget

”Sommaren 1905 svepte en väldig brand fram över Leksands västra skogsområde. Fäbodkullorna på Jerkersbodarna förberedde evakuering västerut, men branden drog nordostvart längs Draggberget och dog så småningom ut.” skriver Tomas Ljung i boken Vägvisare till naturen i Leksand.

Till Draggberget går vår utflykt på söndag 14 augusti kl 10:00! Vi ska se på lövbrännor, tusenbrödraskog och förhoppningsvis skogsfruar. Samling på Kulturhusets parkering för samåkning som vanligt. Välkomna!