Allemansrätten

Allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen, oavsett förutsättningar. I förlängningen bidrar allemansrätten därför till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv får oss att må bra både fysiskt och psykiskt.

Allemansrätten är dock inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Vi som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver också ta hänsyn; till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

https://www.naturvardsverket.se/allemansratten