Engagera dig!

Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd och miljövård som med sina över 200 000 medlemmar utgör Sveriges största miljöorganisation. I Leksand finns drygt 350 medlemmar som tillsammans bildar vår lokala Naturskyddsförening – Leksandskretsen.

Vi är många i Leksand som var och en, i stort och smått, står upp för naturen, miljön och klimatet. Men det är när vi agerar tillsammans och slutar att vara enskilda, som vi kan åstadkomma verklig förändring.

Tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen om du vill engagera dig! I dagsläget är det främst dessa fyra områden vi jobbar med men det finns fler frågor att driva, läs mer om de nätverk som finns inom Naturskyddsföreningen.

  • Skogsgruppen – kontaktperson Paula Testad, paula.testad@gmail.com
  • Lokal Påverkan – för samhällspåverkan och engagemang i lokalpolitiken i Leksand.
  • Naturaktiviteter – vi ordnar utflykter och andra aktiviteter som att plocka skräp, lupinbekämpardagen mm.
  • Mat- och jordbruk – lokal matproduktion, ekologisk odling och biologisk mångfald.