Om oss

Naturskyddsföreningen i Leksand har i dagsläget ca 300 medlemmar.

Kretsen ska verka för Naturskyddsföreningens ändamål som är att:

– Att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden
– Att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar
– Väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård, samt verka för skydd och vård av värdefull natur