Om oss

Alla som bor i Leksand och är medlemmar i Naturskyddsföreningen, drygt 350 personer, är också medlemmar i Naturskyddsföreningen Leksand (Leksandskretsen).  Vi är en del av av Naturskyddsföreningen, Sveriges största miljöorganisation, och beslutar om vår egen verksamhet. Totalt finns det 270 lokalföreningar (kretsar).

Styrelsen

Styrelsen för Leksandskretsen ansvarar för föreningens beslut och ekonomi. Styrelseledamöterna väljs av kretsens medlemmar vid årsmötet (kretsstämman) i början av varje år.

Kontaktuppgifter till styrelsen för Naturskyddsföreningen i Leksand

En folkrörelse som står upp för naturen

Naturskyddsföreningen Leksand jobbar för en hållbar framtid och att fler ska upptäcka naturen.

Vi vill:

  • Väcka engagemang för naturen och verka för skydd och vård av värdefull natur.
  • Att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar.
  • Verka för förändrade normer och beteenden, samt för en hållbar konsumtionskultur.
  • Bidra till konkreta lösningar för ett modernt, miljöanpassat samhälle.

Det gör vi genom att:

  • Skapa opinion, granska och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård.
  • Driva viktiga natur- och miljöfrågor.
  • Samarbeta med nätverk, organisationer och företag.
  • Utbilda och sprida kunskap om miljö, natur och hälsa.