Utflykt till Kliberg 16 juni

Måndag den 16 juni (framflyttat från 10 juni) tar Anders Ståhl med oss på utflykt till naturreservatet Kliberg. Vi möts på Kulturhusets parkering i Leksand kl 18:00 för samåkning. Ta med kläder efter väder och något att fika. Varmt välkomna!

Läs mer