Program

Vi har planer på att besöka så många naturreservat och smultronställen som möjligt i Leksands kommun. Detta gör vi för att få en bild över vilka naturområden vi har och för att komma ut i naturen och träffa jämlikar. Vi gör en utflykt per månad ungefär och har börjat med de kommunala naturreservaten. Vanligtvis söndagar. Vi har också samarrangemang med Leksands Fågelklubb.

Program 2018

Inför varje utflykt annonserar vi i Magasin Leksand. Där står tid och plats samt om det behövs särskild utrustning. Både medlemmar och icke medlemmar är välkomna!