Program

Vi har planer på att besöka så många naturreservat och smultronställen som möjligt i Leksands kommun. Detta gör vi för att få en bild över vilka naturområden vi har och för att komma ut i naturen och träffa jämlikar. Vi gör en utflykt per månad ungefär och har börjat med de kommunala naturreservaten. Vanligtvis söndagar. Vi har också samarrangemang med Leksands Fågelklubb.

Program augusti-december 2016

Inför varje utflykt annonserar vi i Magasin Leksand. Där står tid och plats samt om det behövs särskild utrustning. Både medlemmar och icke medlemmar är välkomna!