Program

2022

Medlemsträff 6/12
”Lantbruket, naturen och den biologiska mångfalden”
Vi diskuterar och ansluter till en online workshop som rikskansliet håller i.
Plats: Leksand Folkhögskola 

Vandring runt Storön, Alvik 25/9
Vi övar tillsammans på att nyckla arter.

Natursnoksträff 17/9
Lekar och naturbingo vid Leksand Strand

Digital föreläsning ”Att läsa skogen” 20/6
med naturvårdsbiologen Emma Enfjäll 
om naturvårdsarter och skogar med höga naturvärden.

”Ängen – mångfalden, skötseln och hoten mot den” 13/4
Föreläsning med kommunekolog Åsa Rydell 
om ängar och hur du själv kan skapa en äng
Plats: Naturum Dalarna i Siljansnäs

Årsmöte 2022 31/3
Föreningens årsmöte och därefter föreläsning med Sebastian Kirppu ”Den svenska skogens ekologiska situation efter 60 år av kalhyggesskogsbruk”
Plats: Naturum Dalarna i Siljansnäs