Program och aktiviteter

Efterhand som vi planerar aktiviteter lägger vi ut dem här.  Har du förslag på någon aktivitet får du gärna höra av dig till leksand@naturskyddsforeningen.se. Om du själv kan hjälpa till att planera och arrangera aktiviteten är sannolikheten större att den kan genomföras.

Inga fler aktiviteter är planerade för 2023. Planering för 2024 års aktiviteter pågår för fullt! Följ oss på facebook och Instagram så missar du inget.