Spana efter fladdermöss

Vill ni prova en lite annorlunda sommarlovsaktivitet? – Följ med på Fladdermusexkursion i sommarnatten! Vi lyssnar och spanar efter fladdermöss. Lördag 5 augusti kl 22, samling i Norsbro, Leksand. 
Kontakt: Sören Stenberg 0247-349 93
Ett samarrangemang med Leksands fågelklubb.
Ta med kläder efter väder och lite fika.
Välkomna!