Fladdermöss 4 augusti!

Dags för årets fladdermusexkursion! Vi ger oss ut i sommarnatten för att lyssna och spana efter fladdermöss. Lördag 4 augusti kl. 22.00. Samling i Norsbro, Sågmyravägen 25, Leksand. Kontakt: Sören Stenberg 0247-349 93. Välkommen att följa med önskar Leksands fågelklubb, Naturskyddsföreningen Leksand och Studiefrämjandet

Läs mer

Fridlyst skatt i Gönan söndag 15 juli

Välkommen att följa med på en utflykt till Gönan, denna avsides lilla å som bevarar en fridlyst skatt – flodpärlmusslor. Med på utflykten är Bengt Enström som berättar mer om musslorna och naturen vid ån. Det blir en kortare vandring längs Romboleden. Ta med matsäck och kläder efter väder. Söndag 15 juli, samling för samåkning […]

Läs mer