Fladdermöss 4 augusti!

Dags för årets fladdermusexkursion! Vi ger oss ut i sommarnatten för att lyssna och spana efter fladdermöss.

Lördag 4 augusti kl. 22.00. Samling i Norsbro, Sågmyravägen 25, Leksand.

Kontakt: Sören Stenberg 0247-349 93.

Välkommen att följa med önskar Leksands fågelklubb, Naturskyddsföreningen Leksand och Studiefrämjandet