Planering av verksamhet för 2020

Den 22 april 2020 hade den nya styrelsen sitt första styrelsemöte. Just nu arbetar vi med att ta fram en verksamhetsplan för 2020 utifrån Naturskyddsföreningens ändamål som är att

– Att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden

– Att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar

– Väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård,
samt verka för skydd och vård av värdefull natur

Har du idéer och förslag så är du välkommen att höra av dig till oss!