Följ med på utflykt till Bastbergs naturreservat 4/10

Nästa söndag, den 4/10 inbjuder vi alla att följa med på en utflykt till Bastbergets naturreservat.

Vi besöker ett ganska nytt reservat som ligger intill Bastbergets fäbod, ca 8 km nordost Leksand. Det ca 3 hektar stora området består av gammal barrskog och genomkorsas av Siljansleden.
Samling vid Kulturhusets parkering kl 10.00 eller Bastbergets fäbod kl 10.20. Medtag fika/matsäck.Kontaktperson Åke Tidigs, 076-8247329.