Hyggesfritt skogsbruk – studiebesök, tankar om skog och en liten film

Häng med på studiebesök i oktober

Är du eller någon du känner skogsägare och/eller intresserad av hyggesfritt skogsbruk? Då får ni inte missa chansen att följa med på studiebesök till Dalagård i Avesta där Leif och Cecilia Öster bedriver just hyggesfritt skogsbruk men även naturturism.

Lördag 21 oktober är det dags, läs mer och anmäl dig.

Leif och Cecilia är två sanna inspiratörer som vill visa att det går att använda skogen på flera sätt samtidigt. I en intervju med SVT säger Leif ”Det handlar inte om att ställa två näringar mot varandra, det handlar mer om att planera, att samverka för att det ska bli så bra som möjligt.”


Tankar om skog

Det finns de som påstår att vi har dubbelt så mycket skog i dag som för hundra år sedan. Om vi ser till volymen virke så stämmer det, den har ökat de senaste hundra åren. Tittar vi dessutom i SAOL (Svenska Akademiens Ordlista) så verkar det stämma för här kan vi läsa att skog är ”större område som är tätt bevuxet med träd” och ja, såna områden har vi gott om i Sverige. Men vad är egentligen en skog, är den bara träden och volymen potentiellt virke eller biobränsle?

De flesta som regelbundet vistas i skogen kan nog hålla med om att skogen har fler värden än att enbart utgöra en källa till energi- och virkesråvara? En skog är mer än ett virkesförråd. En skog har en rik biologisk mångfald där mängder av arter erbjuds de livsmiljöer som de behöver. En skog är en plats som erbjuder oss människor värdefulla och livsnödvändiga ekosystemtjänster. En skog är en plats för naturupplevelser och friluftsliv, en plats för återhämtning, stillhet och eftertanke.

Vi är nog många som har mött en ny verklighet när vi gett oss ut i skogen. Kanske när du skulle plocka svamp och allt som var kvar av platsen där du förra hösten plockade korgen full, var några enstaka träd på ett kalhygge. Eller så tar du med dig dina barn för att låta dem uppleva den där fantastiska platsen där du själv, för tjugo år sedan, lekte bland kullfallna gamla träd, granar, björkar och ett hav av vitsippor om våren. Men när du väl kommer dit så tror du att du har gått fel, för där finns bara taniga granar på långa, täta led. Solljuset kan knappt leta sig ner till marken som täcks av ett tjockt lager bruna barr. Du tittar dig omkring och inser att du är på rätt plats – men din barndoms glänta där vårsolens strålar letade sig ner genom björkarnas skira, nyligen utslagna blad och grönskan var så vacker som den bara är när våren övergår till försommar är nu ett minne blott.

Vi har i årtionden förfasats över skogsskövlingen i Amazonas, hur enorma arealer av den vackra regnskogen med sin fantastiska och unika artrikedom, i en omfattning och med en hastighet som är svår att greppa, huggits ner för att ta marken i anspråk för odling. Något vi sällan tänker på är att hälften av all skog i Sverige har kalavverkats (skövlats) minst en gång sedan 50-talet. Att jämföra skövlingen av Amazonas och kalhyggesbruket i Sverige är kanske inte helt rättvist men det viktigt att komma ihåg att skadorna på ekosystemen och den biologiska mångfalden uppstår även om vi efter skövlingen planterar nya träd istället för soja.

Skogen spelar en viktig roll i omställningen för en hållbar framtid. För att den ska kunna göra det måste vi ha ett hållbart skogsbruk, ett skogsbruk som ger ekonomiska och sociala värden inom ekosystemens ramar och utan att passera naturens gränser.

En liten film – kan du se skillnad på en skog och en virkesåker?